Vuokraajan turva

Konevuokraamoiden yleiset vuokrausehdot

Ottaessasi Vatupassin Vuokraajan turva -palvelumme maksat vähemmän vahingon sattuessa. Kun otat Vuokraajan turvan koneelle tai laitteelle sitä vuokratessasi, rajaat mahdollisen vahingonkorvauksen ennalta. Alentamalla omavastuuta voit keskittyä rauhassa työhösi. Vuokraajan turva suojaa sinua odottamattomilta korvauksilta. Vuokraajan turvan hinta on 6% vuokratun tuotteen päivähinnasta. Omavastuu vahingon sattuessa on 1000€.

1. Vatupassi Törmälä Oy sitoutuu alentamaan asiakkaan vastuuta vuokraomaisuudelle aiheutuneista vaurioista siten, että asiakkaan ostaessa Vatupassin Vuokraajan turvan vuokraamalleen koneelle/laitteelle vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on 1000€.

2. Vatupassin Vuokraajan turvan kohteena on Suomessa asiakkaan hallussa oleva vuokrasopimuksessa mainittu tuote. Vuokraajan turva vastaa vain itse vuokratuotteelle aiheutuneesta vahingosta.

3. Omavastuuosuus on 1000€.

4. Vatupassin Vuokraajan turva on aina toissijainen, jos asiakkaalla on vahingon kattava vakuutus.

5. Vatupassin Vuokraajan turva on voimassa, kun:

 • vahinko on tapahtunut äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti
 • voimassaoloaika on sama kuin tuotteen vuokra-aika
 • tuote palautetaan siihen Vatupassin toimipisteeseen, mistä tuote on vuokrattu, tai toimipisteen määrittelemään muuhun toimipaikkaan. Poikkeavissa tilanteissa voidaan hyväksyä Vatupassin edustajan tarkastus vahinkopaikalla.

6. Vatupassin Vuokraajan turva ei ole voimassa, jos:

 • vahinko on aiheutunut tahallisuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöksestä tai asennus-, käyttö- ja viranomaisohjeiden laiminlyönnistä
 • tuotteen vuokraaja laiminlyö sopimuksen mukaisen Vatupassin Vuokraajan turvan maksun
 • tapahtuman on aiheuttanut tai tapahtumaan liittyy rikos/rikollista toimintaa
 • vahingon on aiheuttanut räjäytys- tai louhintatyö.

7. Vatupassin Vuokraajan turva ei kata:

 • muille aiheutettua vahinkoa (ns. kolmannen osapuolen vahingot)
 • vahinkoa, joka on aiheutunut vuokratuotteessa käytettäville kulutusaineille tai -tarvikkeille, kuten poltto- ja voiteluaineille tai muille nesteille, rengasrikkoja
 • ulkona olevan kaluston naarmuttamisesta tai töhrimisestä aiheutuneita kuluja, hiekkapuhalluksen, maalauksen, rappauksen ym. vastaavan ns. huomattavasti likaavan työn aiheuttamia puhdistuksia tai vahinkoja
 • luonnonilmiöistä johtuvia vahinkoja (tulva, myrsky, sateet, vedenpinnan muutokset, jäiden liikkuminen jne.).

8. Vatupassin Vuokraajan turva ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista (kuljetus, vaihto, raivaus, purku jne.).

9. Vatupassin Vuokraajan turva omavastuuosuus veloitetaan välittömästi palautuksen yhteydessä tai viimeistään Vatupassin tekemän vahinkotarkastuksen jälkeen. Vahinkoon liittyvät kaluston kunnostukset suoritetaan aina Vatupassin toimesta.

10. Vatupassin Vuokraajan turva -maksu ja omavastuu ovat arvonlisäverollisia tuotteita.